3
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد امسال تهران زمستان امنی را برای کارتن خواب ها، بی خانمان‌ها و اسیب دیدگان اجتماعی خواهد داشت.
ارسال دیدگاه