4
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی گفت: یکی از مشکلات کشاورزان استفاده از روش‌های سنتی است، اما به دلیل هزینه‌های سنگین ماشین آلات، کشاورزان امکان خرید آن‌ها را ندارند که دولت می‌بایست برای حمایت از آن‌ها ورود کند.
ارسال دیدگاه