2
برای نخستین بار در استان تهران عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۳۷۴۲ واحد مسکن مهر به بهره‌برداری رسید.
ارسال دیدگاه