6
سیگار اعلام کرد به رغم تخصیص بودجه 88 میلیارد دلاری آمریکا در افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر کشت این ماده افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه