3
بازرگانان چینی با امضای ۱۱ یادداشت تفاهم همکاری تجاری با پاکستان، ۲۰۰ میلیون دلار در صنایع غذایی دریایی و کشاورزی پاکستان سرمایه گذاری می‌کند.
ارسال دیدگاه