34
نگاه روحانیت به مباحث مالی و اقتصادی همواره شایان توجه بوده و این مهم با توجه به به مفهوم قرض‌الحسنه ضرورت توجه بیشتری دارد.
ارسال دیدگاه