2
در ادامه روایت حمیدبعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان درباره حادثه یازده سپتامبر که در ویژه نامه همشهری به چاپ رسیده است را از نظر می‌گذرانید.
ارسال دیدگاه