5
براساس اطلاعات دریافتی از آژانس‌های اطلاعاتی نزدیک به ریاست جمهوری، دونالد ترامپ روز چهارشنبه دستورالعملی اجرایی را امضا خواهد کرد که طی آن هر شرکت یا فرد خارجی که در انتخابات آمریکا مداخله کند، مورد تحریم قرار خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه