3
ارزش ۲۹ ارز در حالی روند نزولی به خود گرفته که ارزش یورو روند نزولی به خود گرفته است.
ارسال دیدگاه