7
رییس کارگروه رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران با تاکید بر ضرورت توسعه مفهوم دقیق و واقعی اعتبار سنجی در اولین رویداد مالی سال ۹۷ ایران - فاینکس ۲۰۱۸ - گفت: بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف باید مستقل از نهادهای پولی و مالی اداره شوند.
ارسال دیدگاه