6
بازیکنان و کادرفنی تیم ملی کره جنوبی از انجام تمرین در کمپ اسپارتاک در شهر لومونوسف راضی به نظر می رسند.
ارسال دیدگاه