4
معاون اعتبارات بانک صادرات گفت: ضمانت نامه‌های ریالی صادر شده توسط این بانک در سال ٩٦ قریب به ١٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال افزایش یافته و مطالبات این بخش نیز رقم قابل توجهی کاهش یافته است.
ارسال دیدگاه