3
برای محاسبه نرخ تورم قیمت اقلام مصرفی مدنظر است و کالا‌هایی که مورد توجه مردم قرار دارد در محاسبه تورم مورد توجه نیست.
ارسال دیدگاه