4
اتحادیه اصلی مشاغل در آرژانتین اعلام کرد که علیه رئیس‌جمهوری و توافقش با صندوق بین‌المللی پول دست به اعتصاب سراسری می‌زند.
ارسال دیدگاه