3
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در کشمیر، هند تعداد نیروهای نظامی مستقر در این منطقه را افزایش داده است.
ارسال دیدگاه