4
یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی قطعات خودرو جهت جذب سرمایه های انسانی کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط ... نوشته استخدام کارشناس سیستم ها و روش ها،رئیس اداری در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه