4
با نزدیک شدن به ماه صفر بازار تعزیه، پرده خوانی و نقالی در جای جای ایران اسلامی داغ شده و شهرها و شهرستان های مختلف کشور شاهد برگزاری مراسم های بزرگ تعزیه خوانی در تکایای خود هستند.
ارسال دیدگاه