2
یک کارگر ساختمان در استان گانسو چین، که در حین کار کلاه ایمنی بر سر نداشته دچار سانحه می‌شود.
ارسال دیدگاه