2
برج رادکان غربی در نزدیکی روستای رادکان و بیست و چهارکیلومتری کردکوی، پنجاه و چهار کیلومتری جنوب گرگان بر فراز تپه‌ای با موقعیت خاص طبیعی و سوق الجیشی قرار گرفته است.
ارسال دیدگاه