3
می‌رویم سراغ مساوات اسلامی، برادری و برابری اسلامی. کسانی که اباعبدالله، خود را به بالین آن‌ها رسانده است، عده معدودی هستند. دو نفر از آن‌ها افرادی هستند که ظاهرا مسلم است که قبلا برده بوده‌اند.
ارسال دیدگاه