3
یک فعال مدنی معلول با استفاده از یک اسکلت رباتیک ۸۰ هزار پوندی پس از ۱۴ سال موفق به راه رفتن شد.
ارسال دیدگاه