5
فرشاد مهدی پور گفت: مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از حدود ۱۰ روز پیش درگیر برگزاری و یا مشارکت در ساخت یک برنامه تلویزیونی به نام هشتک صفر و یک در شبکه چهار شد.
ارسال دیدگاه