2
رییس فدراسیون والیبال گفت: برخی انتقادات با غرض ورزی هیچ سودی برای والیبال ندارد و من هم واقعا نمی دانم این دوستان دنبال چه چیزی هستند. 
ارسال دیدگاه