4
کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه «حراس‌الدین» یکی از انشعابات جبهه النصره است، گفت: اگر گروهی از تروریست‌ها به انشقاق و نابودی برسد آنها با ایجاد یک شاخه جدید، نیرو‌هایی با شرایط بهتر از دیگر کشور‌ها ایجاد می‌کنند. فرماندهی تاکتیکی این اقدامات تروریستی تماما از سوی بزرگترین ارتش‌های دنیا مانند آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود.
ارسال دیدگاه