5
اسپارتاکوس، گلادیاتوری که علیه روم شورش کرد به عوان نماد ورزشگاه اسپارتاک ساخته شده تا جاذبه ای دیگر برای تماشاگران جام جهانی باشد.
ارسال دیدگاه