4
نخستین تصاویر از حضور دوباره "اولیوا مان" در نسخه جدید فیلم سینمایی "غارتگر" منتشر شد.
ارسال دیدگاه