4
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انعکاس پیشرفت‌های علمی در عرصه تولید علم خام و نیز اطلاع رسانی در زمینه فناوری و تکنیک‌ها را رسالت ایسنا در جهت خودباوری، تشویق محققین و جلب نظر مسئولان عنوان کرد و ضمن تقدیر از رویه این رسانه در ایجاد جو روانی آرام در جامعه تاکید کرد: امید به زندگی از روح و روان سالم نشات می‌گیرد، لذا همواره می‌توان در انعکاس واقعیات کوشا بود، اما مردم را نیز مایوس نکرد.
ارسال دیدگاه