4
امام زین العابدین(ع) فرمود: زبان انسان هر روز به اعضای بدن سرکشی کرده و می گوید: حال شما چگونه است و آنها می گویند اگر تو بگذاری خوبیم.
ارسال دیدگاه