4
رسانه‎های فرانسوی می‎گویند که همزمان با تشدید اعتراضات در فرانسه رئیس جمهور این کشور کار ترمیم کابینه را به تعویق انداخته است.
ارسال دیدگاه