3
پایگاه تحلیلی «میدل‌ایست آی» در یادداشتی به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخته و می‌نویسد که این تحریم‌ها تأثیری بر ایران نخواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد که بتواند نقش آفرینی ایران را متوقف کند.
ارسال دیدگاه