4
کارشناس علوم قرآنی گفت: بقیع یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی در جهان است. در فرهنگ مقدس اسلام به خصوص فرهنگ ما شیعیان، برخی از زمان ها و مکان ها دارای امتیازهای ویژه ای هستند و بقیع را می‌توان یکی از همین اماکن دانست.
ارسال دیدگاه