5
کارلوس کی روش در مصاحبه ای مفصل با مجله GQ از چالش های حضور در ایران و علاقه اش این کشور سخن گفته است.
ارسال دیدگاه