3
در مرحله دوم مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ یعقوبی صاحب گردن آویز برنز شد.
ارسال دیدگاه