4
معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: با توجه به اینکه در مراکز آموزش علمی کاربردی ناجا قابلیت ارتقاء مهارت با میزان دانش فراهم است می‌توان هر تخصص را براساس دانش سازمانی تعریف کرد.
ارسال دیدگاه