4
آیت الله اختری گفت: تمدن اسلامی در برابر تمدن های پیش و پس از اسلام تمدن نوینی به شمار می آید وهیچ تمدنی نمی تواند با تمدن نوین اسلامی مقابله کند.
ارسال دیدگاه