4
به استادکار ماهر مکانیک در شهر بندرعباس نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام استادکار ماهر مکانیک در شهر بندرعباس اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه