17
کارگر اخراجی صبح امروز 4 خودرو گران قیمت را در پارکینگ شرکت به اتش کشید و قبل از خودکشی دستگیر شد.
ارسال دیدگاه