2
فیلم سینمایی "قانون کودکان" به کارگردافیلم سینمایی "قانون کودکان" به نویسندگی یان مک ایون و کارگردانی "ریچارد آیر" اکران بین المللی خود در سینماهای امریکای شمالی را از امروز آغاز خواهد کرد.نی "ریچارد آیر" اکران بین المللی خود در سینماهای امریکای شمالی را از امروز آغاز خواهد کرد.
ارسال دیدگاه