5
قیمت ۱۳ ارز امروز در بازار بین بانکی در حالی رشد کرد که قیمت یورو یا افت مواجه شده است.
ارسال دیدگاه