4
یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی قطعات خودرو جهت جذب سرمایه های انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط ... نوشته استخدام مدیر مالی،مدیر امور طرح و توسعه در شرکت معتبر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه