2
به طور معمول میزان نیم لیتر مایع در ریه‌های افراد وجود دارد که در هنگام عطسه کردن می‌توانند به اندازه یک بطری آب مخاط بینی را به فضای بیرون منتقل کنند.
ارسال دیدگاه