5
 در دیدار و گفت و گوی فرمانده مرزبانی ناجا و فرمانده کل ژاندارمری ترکیه بر تقویت تعاملات مشترک مرزی تاکید شد.
ارسال دیدگاه