4
روسیه و ژاپن رزمایش دریایی مشترک برای نجات کشتی ها و افراد گرفتار شده در دریا برگزار کردند.
ارسال دیدگاه