3
مجید علیاری به دلیل مصدومیت با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.
ارسال دیدگاه