4
مسعود شجاعی جان باختن تعدادی از هموطنان کرد را در حادثه تصادف بامداد امروز در سنندج تسلیت گفت.
ارسال دیدگاه