3
رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی در جمع هوادارانش برای چهارمین بار تاکید کرد که عربستان برای اینکه حمایت واشنگتن را به دست بیاورد باید پول خرج کند.
ارسال دیدگاه