3
استاد بزرگ شطرنج ایران موفق شد یک دور مانده به پایان مسابقات جوانان جهان قهرمانی خود را قطعی کند.
ارسال دیدگاه