3
ورناصری گفت: سازمان نوسازی مدارس از سال ۹۱ استانداردسازی سیستم گرمایشی سرمایشی مدارس فرسوده شامل جمع کردن بخاری‌های نفتی و بخاری‌های گازی را شروع کرده است. این پروژه هنوز به اتمام نرسیده و طی یک تا دو سال آینده به اتمام می‌رسد.
ارسال دیدگاه