5
یکی از مهمترین و قطعی ترین گزینه های پخش در سیما و شبکه سوم آن، سریال کمدی "شرایط خاص" است. این سریال با توجه به اتمام مراحل فیلمبرداری و همچنین نزدیک شدن به پایان مراحل پس از تولید یکی از اصلی ترین شانس های پخش از شبکه سوم سیما است.
ارسال دیدگاه