5
حجت الاسلام رضا غلامی گفت: آنچه امروز به عنوان شرایط اجتماعی ایران مشاهده می شود، بیش از اینکه برآیند «مدیریت اسلامی» باشد، برآیند مدیریت «تکنوکراتیک غربگرا» است.
ارسال دیدگاه